” Rahasia angka 19 Dalam Al-Qur’an ” Jilid II

Assalamu’alaikum wr wb,

19-19

Tulisan ini di dasarkan kepada satu ayat Al-Quran yang mengatakan Bila proses ini bisa kita alami, maka secara langsung kita dapat memahami apa itu Kitab dan apa itu Iman.ada kalanya orang beriman bertambah imannya karena bilangan-bilangan, dan orang yang diberi kitab jadi yakin.

Padanya sembilan belas. Dan tidak kami jadikan penjaga neraka, melainkan malaikat , dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan cobaan untuk orang-orang kafir, agar yakin orang yang diberi kitab, dan bertambah iman orang yang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang beriman.
(Al-Quran, surat Al-Muddats-tsir, ke 74 ayat 30-31)

Secara sederhana, ayat di atas tentu mengatakan bahwa setelah orang beriman diberi tahu bahwa bilangan malaikat penjaga neraka itu adalah sembilan belas, lantas bertambah iman mereka, dan orang yang diberi kitab jadi yakin. Tetapi, secara teknis tidak demikian. Hal itu karena orang yang tidak tahu Al-Quran tidak akan pernah tahu Kitab, dan tidak akan pernah tahu Iman, seperti dikatakan kepada Nabi Muhammad saw :

Dan seperti itu kami wahyukan kepada mu RUH dari urusan kami, padahal engkau tidak tahu (tadinya) apa itu Kitab dan apa itu Iman.
(Al-Quran, surat Asy-Syura, ke 42 ayat 52)

Maka Nabi pun kemudian mewasiatkan kepada kita :

“Aku tinggalkan untuk kalian dua urusan. Tidak kamu akan tersesat selama berpegang kepada keduanya. Kitab Allaahh dan Sunnah Rasul Allaahh.
(H.R.Muslim)

Barangsiapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat.
(H.R.Attarmidzi)

Paling tidak pernyataan itu mengingatkan kita untuk tidak menyepelekan Al-Quran, walau hanya sebuah huruf tanpa makna.
Di awal surat itu ada huruf “Qof” dan dibaca “qof”, bahkan surat ini bernama “surat Qof”.
Tetapi tidak ada ukuran kebenaran untuk mengatakan seseorang telah dengan benar menafsirkan arti huruf itu.
Walau begitu, kita tetap membacanya
Mengapa ?.
Ada pahalanya.

Inilah sesuatu rahasia dalam ibadat ritual dalam Islam, seperti mencium hajar aswad misalnya, tentu dipahalai, karena mengikuti sunnah Rasul.
Sesungguhnya hajar aswad itu adalah sebutir yaqut (batu permata) di antara yaqut-yaqut sorga. Kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan dua mata serta sebuah lidah, yang dengannya ia berbicara dan bersaksi untuk siapa yang dengan kebenarn dan ketulusan hati pernah menyentuhnya(Hadits,Tarmidzi, dan dishahihkan oleh Nasa-iy dari Abdullah bin Abbas)
Atau sholat di makam Ibrahim. Baik Maqom Ibrahim maupun batu hitam (hajar aswad), dua-duannya barang bersejarah sebagai bukti, ayat dan tanda kebenaran.
Dengan terkaitnya mereka dengan ‘ibadah ritual, maka merekapun akan dipelihara, selama ummat itu masih ada.
Seandainya hajarul aswad tidak dicium Nabi, mungkin sekarang sudah tidak kita lihat lagi. Maka dengan demikian kita telah kehilangan satu ayat, sebelum sempat menelitinya.
Demikian juga dengan huruf “qof” tadi. Bisa jadi kita kehilangan sebuah huruf qof pada surat Qof, lantaran tidak dipahalai untuk membacanya. Maka kita kehilangan huruf itu sebelum sempat menelitinya.
Dikaitkannya sesuatu yang dipelihara dengan ‘ibadat ritual, merupakan satu cara penjagaan yang paling mudah. Maka itu dikatakan :
Sesungguhnya kami yang menurunkan Peringatan,
Dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga.
(Al-Quran, surat Al-Hijir (Batu) ke 15 ayat 9)

Dapatkah Al-Quran dipelihara tanpa memelihara bekas tempat berdiri Ibrahim, padahal di dalam Al-Quran dikatakan agar ummat Islam menjadikan sebagian dari bekas tempat berdiri Ibrahim itu sebagai tempat sholat ?.
Dan jadikanlah sebagian dari tempat berdiri Ibrahim
Sebagai tempat sholat
(Al-Quran, surat Al-Baqarah, ke 2 ayat 125)

Akhirnya dapat dikatakan bahwa memelihara Al-Quran, juga memelihara sarana yang terkait.
Bahkan segala sesuatu telah dipelihara
Sesungguhnya Rabbiku menjaga tiap sesuatu
(Al-Quran, surat Hud, ke 11 ayat 57)

BILANGAN n x19 PADA AL-QURAN

1. Kembali ke huruf Qof, ternyata semua huruf qof pada surat ke 50 dalam Al-Quran itu jumlahnya 57, dimana 57 = 3 x 19.
2. Surat ke 42 di dalam Al-Quran juga dibuka dengan huruf Qof, dan Qof padanya juga 57 = 3 x 19. Surat ini selain dibuka Ha Mim, di ayat ke 2 nya dibuka dengan tiga huruf. Yaitu ‘Ain Sin Qof.
Huruf ‘ain-nya = 98
Huruf sin-nya = 54
Huruf Qof-nya = 57
___________________________ +
Jumlah = 209 = 11 x 19

3. Memang ada 7 surat dalam Al-Quran yang dibuka dengan huruf Ha Mim.
No Surat ke Jumlah Ha nya Jumlah Mim nya
_________________________________________________
1 40 Al-Mu’min 64 380
2 41 Fush-Shilat 48 276
3 42 Asy-Syura 53 300
4 43 Az-Zukhruf 44 324
5 44 Ad-Dukhan 16 150
6 45 Al-Jatsiyah 31 200
7 46 Al-Ahqof 36 225
__________________________________________________ +
Jumlah nya 292 + 1855 = 2147 = 113 x 19

4. Tabel lain yang menarik ialah :

No Surat ke Hha Tho Sin Mim Surat dibuka huruf:
________________________________________________________
1 19 175 —– —- —— Kaf Hha Ya ‘Ain Shod
2 20 251 28 —- —— Tho Hha
3 26 —– 33 94 484 Tho Sin Mim
4 27 —– 27 94 —— Tho Sin
5 28 —– 19 102 460 Tho Sin Mim
_____________________________________________________ +
Jumlah nya 426 + 108 + 290 + 944 = 1767 = 93 x 19

5. Surat ke 19 dibuka lima huruf ( Kaf Hha Ya ‘Ain Shod)

Kaf nya = 137
Hha nya = 175
Ya nya = 343
‘Ain nya = 117
Shodnya = 26
___________________+
Jumlah = 798 = 42 x 19

6. Surat ke 7 dibuka 4 huruf (Alif Lam Mim Shod)
Alif nya = 2529
Lam nya = 1530
Mim nya = 1164
Shod nya = 94
___________________________+
Jumlah = 5320 = 280 x 19

7. Surat ke 38 (surat Shod) dibuka dengan huruf Shod
Surat ke 38 shod nya = 29
Surat ke 19 shod nya = 26
Surat ke 7 shod nya = 97
_______________________________+
Jumlah = 152 = 8 x 19

8. Surat ke 13 dibua 4 huruf ( Alif Lam Mim Ra)
Alif nya = 605
Lam nya = 480
Mim nya = 260
Ra nya = 137
___________________________+
Jumlah = 1482 = 78 x 19

9. Jadi :
Surat ke 19 (Kaf Hha Ya ‘Ain Shod) nya = 42 x19
Surat ke 13 (Alif Lam Mim Ra) nya = 78 x19
Surat ke 7 (Alif Lam Mim Shod) nya = 280 x19
_______________________________________________________+
Jumlah = 400 x 19

Hasil kali 400 x 19 = 7600.

10. Bilangan 7600 ini mengingatkan kita kepada dengan bilangan 76. Bilangan 76 itu adalah nomor surat yang bernama AL-INSAN yang berarti MANUSIA di dalam Al-Quran.
Ternyata bilangan 76 itu benar-benar ada di dalam diri manusia, yaitu ruas jari dan tapak tangan manusia = 19 ruas. Demikian juga kaki.
quran

19-2119-22
11. Dan kalimat yang mengawali Al-Quran dan bahkan hampir semua surat diawali dengan kalimat itu, jumlah huruf nyatanya 19. Yaitu kalimat :
FLYING BOOK:
Kalimat ini pernah terbang dari Lembah Semut ke Negeri Saba’, ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba’ dan surat itu dibawa oleh burung Hud-Hud. Oleh Ratu sabak kalimat ini disebut KITAB (Book).
Akibatnya haruslah ada kalimat ini pada surat ke 27 pada ayat 30-nya. Maka dengan demikian surat ke 27 memiliki 2 buah kalimat ini, pada pembukaan surat dan pada ayat 30-nya.

12. Sepertinya Al-Quran telah dapat jatah kalimat itu sebanyak suratnya, yaitu 114 = 6 x 19. Kalimat yang dimaksud Bismillaahhirrahmaanirrahiim
Dan karena pada surat ke 27 dibutuhkan 2 buah sehubungan kisah Nabi Sulaiman berkirim surat itu, maka diambillah kalimat ini di salah satu surat lain. Ternyata surat lain yang dipilih adalah surat ke 9 (surat At-Taubah) yang sekarang kita saksikan tidak diawali dengan kalimat Bismillaahhirrahmaanirrahiim.
quran
Ada apa dengan 9 dan 27 ?

09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Dari 9 s/d 27 ada 19 bilangan.

13. Kata Allaahh di dalam Al-Quran ada sebanyak 2689 = 142 x 19
14. Kata Ar-Rahman yang mengenai Allaahh saja dan pada ayat bernomor (ayat Al-Quran ada yang tidak pakai nomor, misalnya pada kalimat Bismillaahhirrahmanirrahiim pembuka, tidak pakai nomor ayat , tetapi ia ditulis di permulaan pada permulaan surat) ada sebanyak 57 = 3 x 19
15. Kata Ar-Rahiim yang mengenai Allaahh saja dan pada ayat bernomor ada sebanyak 114 = 6 x 19
16. Kata Ismu yang mengenai Allaahh saja dan pada ayat bernomor ada sebanyak 19 = 1 x 19

17. Surat YA SIN , surat ke 36 pada Al-Quran
dibuka dua huruf YA SIN.

Ya nya = 237
Sin nya = 48
_________________________+
Jumlah = 285 = 15 x 19

18. Tengah-tengah Al-Quran yang biasa diberi warna merah pada tulisan Al-Quran lama, berada pada kata WAL YATALATHTHOF, adalah pada ayat ke 19 pada surat GUA (Al-Kahfi).

19. Ada 5 surat dibuka Alif Lam Ra saja pada Al-Quran
No Surat ke Alif Lam Ra Jumlah = n x 19
__________________________________________________________
1 10 1319 + 913 + 257 = 2489 = 131 x 19
2 11 1370 + 794 + 325 = 2489 = 131 x 19
3 12 1306 + 812 + 257 = 2375 = 125 x 19
4 14 493 + 323 + 96 = 912 = 48 x 19
5 15 485 + 452 + 160 = 1197 = 63 x 19

Contoh tampilan Alif Lam Ra pada surat ke 12 misalnya :

20. Ada 6 surat dibuka Alif Lam Mim saja pada Al-Quran
No Surat ke Alif Lam Mim Jumlah = n x 19
__________________________________________________________
1 2 4502 + 3202 + 2195 = 9899 = 521 x 19
2 3 2521 + 1892 + 1249 = 5662 = 298 x 19
3 29 744 + 554 + 344 = 1672 = 88 x 19
4 30 544 + 393 + 317 = 1254 = 66 x 19
5 31 347 + 297 + 173 = 817 = 43 x 19
6 32 257 + 155 + 158 = 570 = 30 x 19
________________________________________________________+
Jumlah = 1046 x 19
Dalam pelajaran selanjutnya
kita menemukan bahwa 1046 ini benar kode Alif Lam Mim

21. Ada 19 surat yang ayatnya tidak lebih 10 ayat pada Al-Quran

No Surat ke Nama Jumlah ayat < 10
___________________________________________________________
1 1 Al-Faatihah 7
2 114 An-Naas 6
3 113 Al-Falaq 5
4 112 Al-Ikhlash 4
5 111 Al-Lahab 5
6 110 An-Nashru 3
7 109 Al-Kafirun 6
8 108 Al-KauTsar 3
9 107 Al-Ma’un 7
10 106 Al-Quraisy 4
11 105 Al-Fiil 5
12 104 Al-Humazah 9
13 103 Al-’Ashr 3
14 102 At-Takaatsur 8
15 99 Az-Zalzalah 8
16 98 Al-Baiyyinah 8
17 97 Al-Qadru 5
18 95 At-Tiin 8
19 94 Al-Insyirah 8

22. Ada 29 surat pada Al-Quran yang dibuka huruf Abjad.
Cara penyajiannya terbagi atas dua kelompok.
1.Kelompok yang dicampur dengan kata-kata, seperti Alif Lam Ra pada surat ke 12 tadi, kita lihat setelah itu langsung ada kata-kata.
Banyak surat yang dibuka huruf abjad dengan cara dicampur seperti ini ada 10 surat saja. Sisanya yang tidak dicampur, (artinya di suatu nomor surat itu isinya hanya huruf abjad) ada 19 surat

23. Dari 29 surat pada Al-Quran yang dibuka huruf Abjad.
Ke 28 surat itu telah kita jelaskan alasan jumlah huruf abjad itu padanya, kecuali surat ke 68 (Al-Qalam) yang dibuka huruf Nun.
Huruf Nun pada surat Al-Qalam tidak n x 19, tetapi – 2 dari 7 x 19. Seperti ayat Al-Quran sendiri bersama basmalah = 6348 tidak = n x 19, tetapi + 2 dari 334 x 19

24. Jumlah surat di dalam Al-Quran = 114 = 6 x 19

25. Huruf Al-Quran = 330733 = 17407 x 19

Demikian Bilangan nx19 & Al-Quran Semoga menambah Ilmu dan Keimanan kita…Aamiin Allahuma Aamiin.

Sumber  : 12mb.com/fahmiPusat Study Islam & Kepurbakalaan

Wassalamu’alaikum wr wb,
Semoga bermanfaat.

Iklan

3 thoughts on “” Rahasia angka 19 Dalam Al-Qur’an ” Jilid II

  1. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Alhamdulillahirobbil’alamin. atas infonya mas. mudah2an Rahmat dan Hidayah Allah SWT tercurah kepada penulis Blog yang bagus ini. sebab membangung isinya. terutama untuk islam umumnya.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s